• محصولات مبنا انرژی محصولات گرمایشی سرمایشی محصولات نرم افزاری محصولات بهینه سازی مصرف انرژی محصولات کم مصرف محصولات خورشیدی سیستم خورشیدی سیستم مدیریت ساختمان BMS سیستم تولید همزمان CHP
  پکیج هوشمندسازی ساختمان
   سیستم مدیریت ساختمان BMS
   سیستم مدیریت خانگی
   محصولات خورشیدی
   محصولات خورشیدی Thermal
   محصولات خورشیدی Photovoltaic
   محصولات گرمایشی ساختمان
   رادیاتورهای فولادی پربازده
   پکیج های گرمایشی دیواری
   پکیج های گرمایشی چگالشی
   پکیج مرکزی چگالشی گازسوز
   سیستم تولید همزمان (CHP)
   شیرآلات ترموستاتیک
   محصولات سفارشی (دکوراتیو)
   محصولات حوزه نفت و گاز
   کاتالیستهای فرآیندهای نفت و گاز
   مواد شیمیایی واحدهای آب و بخار
   محصولات نرم افزاری مبنا
   نرم افزارهای تخصصی مهندسی
   نرم افزارهای اتوماسیون سازمانی
   محصولات برق و ابزاردقیق
   تجهیزات کنترل دور موتور (اینورتر)
 • خدمات مبنا خدمات انرژی خدمات هوشمندسازی ساختمان خدمات ممیزی انرژی ساختمان صنعت خدمات آموزشی خدمات فنی خدمات برق ابزار دقیق خدمات تاسیسات خدمات طراحی فرآیند نفت و گاز
   خدمات مدیریت ساختمان
   طراحی، تامین و نصب سیستم BMS
   طراحی و اجرای خانه هوشمند
   مشاوره و مهندسی انرژی
   مهندسی ارزش انرژی در ساختمان
   مشاوره و ممیزی انرژی در ساختمان
   مشاوره و ممیزی انرژی در صنعت
   طراحی و احداث بهینه ساختمان
   طراحی تخصصی ساختمانهای سبز
   طراحی و نصب سیستم چگالشی
   طراحی و نصب سیستم خورشیدی
   طراحی و نصب سیستم CCHP
   خدمات ابزاردقیق واحدهای صنعتی
   خدمات F&G در صنعت و ساختمان
   طراحی و اجرای سیستم کنترل بویلر
   استقرار سیستم مدیریت انرژی
   خدمات حوزه نفت و گاز
   مهندسی مشاور فرآیند نفت و گاز
   خدمات سلامت، ایمنی و محیطی
   خدمات تولید نرم افزار
   تولید نرم افزارهای تخصصی
   R&D نرم افزارهای مهندسی
   خدمات آموزشی
   دوره های آموزش مباحث انرژی
   آموزش الکترونیک مبحث 19
   آموزش تکنولوژی فرآیند نفت و گاز
 • پروژه های مبنا، پروژه ممیزی انرژی ساختمان پروژه ممیزی انرژی صنعت پروژه آموزش انرژی پروژه فنی برق ابزار دقیق پروژه تاسیسات پروژه طراحی فرآیند نفت و گاز
   پروژه های مهندسی انرژی
   ممیزی انرژی در صنعت
   ممیزی انرژی در ساختمان
   تدوین استاندارد معیار مصرف انرژی
   پروژه های تاسیساتی و گرمایشی
   پروژه های آموزشی
   آموزش مباحث انرژی
   آموزش تکنولوژی فرآیند نفت و گاز
   پروژه های نرم افزاری
   نرم افزار جامع مدیریت انرژی EIMS
   نرم افزار مدیریت مدارک الکترونیک
   نرم افزارهای خاص منظوره
 • نمایشگاه های مبنا تاسیسات ساختمانی صنعت ساختمان نفت گاز پالایش پتروشیمی مقررات ملی ساختمان مبحث 19 گرمایشی سرمایشی تهویه
 
شرکت طرح انرژی مبنا شرکت مشاوران توسعه فرآیند مبنا شرکت حرارت گستر مبنا شرکت رایان سنجش مبنا

روش‌های مختلف مميزی انرژی

 

بصورت كلی مميزی انرژی به يكی از چهار شكل ذيل امكان‌پذير است:

 • مميزی سريع (عبوری): اين نوع مميزی شامل يك بازديد سريع و سطحی از امكانات و تجهيزات است كه طی آن نقاط و تجهيزاتی كه با انجام كارها و تغييرات كوچك و ارزان قابليت صرفه‌جويی در مصرف انرژی را دارند، مشخص و پيشنهاد می‌شوند. چنين پيشنهاداتی ممكن است پيشنهاد اجرای عايقكاری لوله‌های سيستم آبگرم، بررسی مقدماتی سيستم هوای فشرده و پيشنهاد جلوگيری از كاهش نشت در سيستم هوای فشرده و… باشند.
 • تحليل عملكرد تجهيزات: هدف اصلی در اين نوع مميزی انرژی، تعيين هزينه‌های عملياتی تجهيزات مختلف است. اطلاعات عملكردی چند سال اخير تجهيزات جمع‌آوری و تحليل می‌شوند تا الگوی مصرف انرژی، بيشترين ميزان تقاضا و پتانسيل‌های صرفه‌جويی در مصرف انرژی شناسايی شود.
 • مميزی انرژی استاندارد: اين نوع مميزی انرژی علاوه بر اقدامات دو نوع مميزی انرژی گفته شده، شامل تخمين انرژی مصرفی هريك از تجهيزات و برآورد تقريبی ميزان صرفه‌جويی در مصرف انرژی هريك از آنها در اثر انجام برخی اقدامات بهينه‌سازی است. در انتها نيز با يك تحليل اقتصادی، زمان برگشت سرمايه هريك از اقدامات بهينه‌سازی مشخص خواهد شد.
 • مميزی انرژی جامع: اين نوع مميزی انرژی گرچه زمان‌بر و پرهزينه است اما دارای دقت مناسبی است. انجام اين نوع مميزی انرژی ممكن است با بهره‌گيری از تجهيزات و ابزار اندازه‌گيری پيشرفته و شبيه‌سازی‌های كامپيوتری ميسر باشد. اين تجهيزات و شبيه‌سازی‌ها امكان برآورد دقيق ميزان مصرف انرژی هريك از تجهيزات و مقدار صرفه‌جويی حاصل از اعمال هريك از تغييرات بر روی هركدام از تجهيزات را فراهم می‌آورد. داده‌های مورد نياز بطور معمول بصورت مستقيم اندازه‌گيری و ثبت و جمع‌آوری شده و بعداً مورد تحليل قرار می‌گيرد. مهمترين مشخصه اين نوع مميزی ديدگاه فراگير و همه‌جانبه، استفاده کامل از تحليل‌های مهندسی و شبيه‌سازی‌های مختلف فرآيندی و تجهيزات است.